Kronan

Printannons

Med den här printannonsen valde jag att visa vilka egenskaper Kronan står för. Jag ville visa hur pålitlig, robust och stadig den är utan att vara otymplig och krånglig. Cykeln är enkel i sig själv utan några onödiga finesser, vilket var något jag ville återspegla i själva annonsen.

rullar-latt