Category Archives: volontärarbete

Läkare utan Gränser

Broschyrtext

Läkare utan Gränser ville ha något nytt och annorlunda – något som skillde sig från deras befintliga material. Det jag gjorde var att utesluta det mesta av faktan och statistiken, och valde en annan infallsvinkel och en hårdare ton än vad de hade använta sig av tidigare. Jag ville fånga uppmärksamheten och nyfikenheten hos läsaren med rubriken.
Jag har valt att lägga upp texten här i den form som jag gav den till Läkare utan Gränser, utan någon layout eller ytterligare design.

Du kommer aldrig att få ett tack-page-001